ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท สยามเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าไฟฟ้าโรงงาน , ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, หน้าจอแสดงผลหลากหลายชนิด Big Display, Digital Indicator, Temperatur Controller , EMKO,OMRON, SOMMY,TOHO, Thermocouple & RTD, Analog Controller, proximity switch, Recorder, photo sensor, solid state relay, encoder, digital counter, power meter, switching power supply, Heater,Thermocouple, RTD Pt100, Analog Temperature control, Fan and Filter, Thermostat, Air condition, Counter&Timer, Data Logger,Channel8,  Humidity, Indicators, Display, Big Display, Linear scale, multi power meter, pressure transmitter, signal transmitter, Thermostat, frequency 

ช่องทางการติดต่อ 

Tel: +662-991-9848 

Fax: +662-991-8843

Mobile: +6681-4850358,

+6690-9729566

: oui_narin

  ID:nana_rinn                     

                                                                

   

สินค้าแนะนำ
SM300 Multi-function Signal Generator
SM300
SM300 Series calibrator is a hand -held high accuracy signal source, which adopt battery supply or outside AC/DC power adapter supply.It can be used to output all kinds of industrial signals.    Output signals :1. DC V : 3 gears : -10.00mv-110.00mV , 0-1.2000V , 0-12.000V2. DC mA: 2 ampere mode : output (mA source) , analog output ( mA sink)3. Ω : 2 gears : 0 -400.00Ω, 0 - 4000.0Ω4. RTD: PT100 , PT1000 , CU505. TC: R , S, K , E, J, T , N , B6. Pulse: Continuous p ...
ESM-3722 Hatcher Controller
ESM-3722 Hatcher Controller
- 4 Digits Display for Heater, 4 Digit Display for Humidity  - PTC, NTC, PT-100 and Pronem-mini PMI-P Input - Heating Control Output, Humidity Control output,Egg Tray Rotator Output, Alarm Control Output - Relay or SSR output option - Selectable Temperature Control (ON-OFF or PID) - Auto-Tune PID - Set value boundaries - Manual Start of tray rotator from front panael - Alarm parametreters - Adjustable internal buzzer according to the alarm situation - password protection for progr ...
EMKO Humidity + Temperature Sensor
EMKO PMI-P-H
Pronem mini PMI-P-H  Temperature and Relative Humidity TransmitterPronem mini is provides to measure temperature and relative humidity and converts the values standart analog or digital signals for send to another system.
EMKO Humidity + Temperature Sensors
EMKO PMD-W
Pronem midi PMD-W-HTemperature and Relative Humidity TransmitterPronem midi is provides to measure temperature and relative humidity and converts the values standart analog or digital signals for send to another system.
SPECIAL BIG DISPLAY
SPECIAL BIG DISPLAY
Digital Tachometer อุปกรณ์แสดงค่าตัวเลขขนาดใหญ่ มองเห็นได้จากระยะไกล ใช้สำหรับวัดรอบมอเตอร์(RPM) วัดความถี่(Hz) ,วัดอัตราการไหล วัดรอบ(6-9999RPM)  / ความถี่ ( 0.1Hz-5000Hz) แสดงผล 4 หลัก Input  NPN / PNP, Proximity , Photo Sensor , Contac Encoder ตั้ง Alarm Output Relay ได้    Universal Process Input  (TC, RTD, mV , V , mA) อุปกรณ์แสดงค่าตัวเลขขนาดใหญ่ มองเห็นได้จากระยะไกล สามารถต่อเข้ากับ Temp sensor Pt100, TC,0-400 Ohm รับสัญญาณจาก  Standard current 4-20 ...
EMKO ESM-3710-HCN Digital ON/OFF Temperature Control
EMKO ESM-3712-HCN
EMKO ESM-3712-HCNDigital , ON / OFF Temperature Controller(ALARM+SET)- 4 Digits Display - NTC Input or PTC Input (Must be determined in order.) - Operation selection of compressor operates continuously, stops or operates periodically in case of sensor defect - Compressor protection delays - Alarm parameters - Password protection for programming section - Installing parameters using Prokey - Remote access, data collecting and controlling with Modbus RTU - Having CE mark according to Europ ...
EMKO Digital ON/OFF Temperature Control
EMKO ERM-3710-N
EMKO ESM 3710 NDigital ON/OFF Temperature Control DeviceEMKO ESM-3710-N is a temperature control device with the features of PTC or NTC or PT-100 or Fe-Const or NiCr-Ni input, single set, relay or SSR output, selectable heating and cooling function. 
EMKO ERM 3770 TACHOMETER
EMKO ERM 3770
EMKO ERM 3770 TACHOMETER/REVOLUTION EMKO ERM 3770  77 x 35 DIN Size EMKO Digital Tachometer   - 4 Digits Display - Adjustable decimal point - Division rate - NPN or PNP input type - Working with Process Set and Alarm Set value - Alarm output Relay or SSR driver output (It must be determined in order.) - Alarm Set value boundary - 0,07Hz to 10000Hz input signal - Automatic sampling (1 sec. to 16 sec.) - Programming mode password protection
FG8-RB10 TACHOMETER/FREQUENCY
FG8-RB10
TACHOMETER/FREQUENCY/REVOLUTION FG8-RB10 FG8 Series Industrial Frequency/Revolution Digital Meter Input mode  Frequency/Revolution : L : 0-2V, H : 5-30VDCIndustrial Frequency : 60-450VACMeasuring range Frequency : 0.1-5000HzIndustrial Frequency : 0.1-1000HzRevolution : 6-9999RPMMeasuring Accuracy : ±0.1% (25°C±5°C)Power consumption : ≤3VAInput Impedance : FG8-**10≥10KΩ, FG8-**10H>300KΩ Decimal point  Frequency/Industrial Frequency : ...
EMKO Data Logger Paperless
EMKO CHANNEL8 SCANNER DATA LOGGER
  EMKO CHANNEL 8 8 Channel PT-100 Scanner EMKO CHANNEL 8A 8 Channel Analogue  0/4-20mA and 0-10VDC Scanner    - Data Logging to USB Flash Memory - 128 x 64 Graphical LCD display - ON-OFF control - Relay or (pnp “source”) transistor output - Sensor error detection - Adjustable temperature offset - 3 Different alarm and pre-alarm types for each channel (High, Low and Band Alarms) - User defined channel labels - Display scan mo ...
EMKO ESM 4430 Process Control Device with Universal Input
EMKO ESM 4430
EMKO ESM 4430 series process controllers are designed for measuring and controlling temperature and any process value.They can be used in many applications with their universal process input, control outputs, and selectable alarm functions. Application fields; Glass, Plastic, Petro-Chemistry, Textile, Automative, Machine production industries,PID Process Control.   Universal input : Thermocouple , RTD , mV , mA , V , Rt Standard Output : 2 Relay +  1 SSR Driver   Size 48x48mm ...
EMKO Rail Mounting ON/OFF Temperature Control Device
EMKO ESM 1510
EMKO ESM 1510 is a temperature control device with the features of rail mountability, PT-100, PTC, NTC, Fe-Const (J) or Nicr-Ni (K) Thermocouple input, single set, relay or SSR output, selectable heating and cooling function, user friendly front display and buttons.
Digital Potentiometer EMKO
EMKO EPM 3790
  EPM 3790  77 x 35mm DIN Size   Digital Potentiometer Control Panel For V/F Speed Controller are designed for controlling the speed and direction of the motor as a control panel for V/F Speed Controllers in industry. They can be used in many applications with their easy use and operation with their ramp properties. - 4 Digits Display - Easily adjustable set value from front panel - Configurable display scale between -1999 and 9999  - Adjustable decimal point   - ...
THERMOSTAT ELECTRONIC เทอร์โมสตัท
KTO011 NC
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล ควบคุมความชื้นภายในตู้คอนโทรล สามารถใช้คอนโทรลตัดต่อพัดลม ควบคุมฮีตเตอรืได้โดยตรง KTO-011 NC สำหรับต่อกับฮีตเตอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้สูงขึ้น (อุณหภูมิร้อนขึ้น) เช่น เพื่อไล่ความชื้นในตู้คอนโทรล
THERMOSTAT ELECTRONIC เทอร์โมสตัท
KTS011 NO
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล ควบคุมความชื้นภายในตู้คอนโทรล สามารถใช้คอนโทรลตัดต่อพัดลม ควบคุมฮีตเตอรืได้โดยตรง  KTS-011 NO สำหรับต่อกับพัดลม เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำลง(อุณหภูมิเย็นลง)
INDICATOR BIG DISPLAY จอแสดงผลขนาดใหญ่ 7 นิ้ว
INDICATOR BIG DISPLAY 7 INCH
INDICATOR BIG DISPLAY จอแสดงผลขนาดใหญ่ 7นิ้ว Big Display Segment 7 inch อุปกรณ์แสดงค่าตัวเลขขนาดใหญ่ มองเห็นได้จากระยะไกล (Multi Input) สามารถต่อเข้ากับ Temp sensor Pt100, TC หรือรับสัญญาณจาก Standard current 0-20mA,4-20mA หรือ Voltage 0-10VDC มาแสดงค่าเป็นตัวเลข
EMKO Single SET Programmable Counter
EMKO EZM-xx30
EMKO EZM-xx30 Series EMKO เครื่องอุปกรณ์นับจำนวน อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล สำหรับงานผลิตในอุตสาหกรรม แสดงผลด้วย 7 segment แบบ Real Time เห็นได้ชัดเจน ใช้ในระยะไกลเพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดความผิดพลาด หรือใช้ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักร นับจำนวนของเข้า stock มี Relay output สามารถไปควบคุม Alarm ได้
CN SERIES COUNTER
CN SERIES COUNTER
Features: - Max counting speed can reach 10k cps - Coefficient be settable among 0.00009~999999 - Universal input. "NPN" or "PNP" is selected by software - At most two loops of alarmfor counting/length ror batch cornting one loop of alarm for batch couting - Meter/Yard suiteh function - with PS485 communication function,standard Modbus PTU protocol - Can be applied to the counting/controlting in the ficld of light industry, machinery, Packing, food industry,etc.
EMKO Process Indicator
EMKO INDICATOR ESM 4900
EMKO ESM 4900 "Smart Output Module" Process IndicatorEMKO ESM-XX00 series process indicators are designed for measuring temperature and any process value.They can be used in many applications with their universal process input, alarm functions and serial communication unit. Application fields; Glass, Plastic, Petro-Chemistry, Textile, Automative, Machine Production Industries.     - 4 (TC, RTD, mVZ , VZ , mAZ) - Dual or Multi Point Calibration for  ZVoltage / Current Inpu ...
POWER METER
CPM-20
CPM-20 MULTIFUNCTION POWER METER FEATURE  The CPM-20 series Multifunction Power Meter provide high accuracy measurement,  display and communication(Modbus RTU) of all electrical and power quality parameters,  including harmonic measurement THD(Total Harmonic distortion) Provides electricity bill ratio (Cost) and carbon dioxide ratio (Co2) set can show cumulative electricity bills and carbon emissions,  and suitable for the installation in the power management of remote c ...
 อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ไฟฟ้าควบคุม, Temperature Controller, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, อะไหล่เครื่องจักรในโรงงาน, เทอร์โมคัปเปิล, สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย, control, proximity switch, Recorder, photo sensor, solid state relay, encoder, digital counter, power meter, switching power supply, Heater,Thermocouple, RTD Pt100, Analog Temperature control, Fan and Filter, Thermostat, Air condition, Counter&Timer, Data Logger,Channel8,  Humidity, Indicators, Display, Big Display, Linear scale, multi power meter, pressure transmitter, signal transmitter, Thermostat, frequency meter, rpm meter, OMRON, EMKO, TOSHIKO, AUTRONIC, SOMMY, USE, MYPIN, GEFRAN, TRUST, DELTA, SHNEIDER, FUJI, MITSUBISHI, ABB, etc.     

 =>( อุตสาหกรรม ออโตเมชั่น ควบคุม เครื่องวัด เครื่องมือวัด อัตโนมัติ) จำหน่าย เครื่องมือวัด ( Instrument ) เครื่องตรวจจับโลหะ (Proximity switch) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller ) เครื่องจ่ายสัญญาณอนาลอก ( V/I Simulator ) ครื่องวัด ความเร็วรอบ ( Tachometer ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอะนาลอก ( Analog Temperature ) เครื่องแสดงอุณหภูมิ ( Temperature Indicator ) เครื่องนับจำนวน ( Counter ) เครี่องตั้งเวลา ( Timer ) Solid State Relay เซนเซอร์น้ำหนัก ( Loadcell ) เครื่องปรับความเร็วรอบ ( Inverter ) เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง ( Photo electric sensor ) ตรวจจับ ด้วย สนามแม่เหล็ก ( Proximity swich ) มิเตอร์ติดหน้าตู้ ( Digital Panel ) รีเลย์ป้องกัน ( Protection Relay ) เอ็นโค๊ดเดอร์ ( Incremental Encoders ) มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก ( Analog Multimeter ) ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ( Digital Multimeter ) เครื่องบันทึกข้อมูล ( Data Logger ) ดิจิตอลเคล้มป์มิเตอร์ ( Digital Clamp Meter ) มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล ( Digital Panel Meter ) เครื่องวัดเฟสไฟฟ้า 3 เฟส ( 3 Phase Rotation Tester ) เครื่องตรวจสอบฉนวน ( Insulation Tester ) เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ เฟส ( Voltage Monitor ) เครื่องวัดความเร็วลม ( Digital Anemometer ) เครื่องบันทึกอุณหภูมิและค่าทางไฟฟ้า ( Hybrid Recorder ) เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบอินฟราเรด ( Infrared Thermocouple ) เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ( Temperature Sensors ) เทอร์โมคัปเปิ้ล และ อาร์ทีดี ( Thermocouple & Pt100 ) ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Temperature transmitter ) เครื่องวัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ( Humidity & Temperature Transmitter ) เกจ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer Gauge ) สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสง ( Area Sensors ) สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ( Switching Power Supplies ) เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ) เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) สวิทช์ควบคุมระดับของเหลวแบบลูกลอย ( Cable Float Level Switch ) สวิทช์ลูกลอย ( Float Switch ) เครื่องวัดและแสดงอัตราการใหล ( Flow Monitor ) เครื่องชั่งและนับจำนวนระบบดิจิตอล ( Digital Weighing & Counting Scale ) มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ ( Digital Voltmeter & Ammeter ) Power meter Energy saving Safety Insulation withstanding Memory recorder Data logger Clamp Meter Multimeter ( Temperature & Humidity logger / transmitter ) Anemometer Straingage Loadcell Transmitter Ultrasonic sensor PC recorder Logic controller ( Flow switch / gage / transmitter ) Frequency meter Ph meter Light meter Sound meter Ac Current convert 4-20 mA , Analog panel meter, Anemo meter, Automotive scope meter , Ammeter +Panel+ , Ammeter +Hand held+ , Analyzer energy meter , Band heater , Blanket ceramic fiber , Board ceramic fiber , Bobbin heater , Bypass level indicator , Cable heater , Cable floating ball , Calibration lab , Calibrator meter , Capacitive level switch ,Capacitive proximity switch , Cartridge heater , Clamp meter , gauge , Color mark photo switch , Compensate wire , Continuity meter , Contrast photo switch , Counters , CT/5A , CT transducer , Current transformer Split core , Current protection relay , Delay timer , Detector switch , Digital clamp meter , Digital Counter , Digital multimeter , Digital panel meter , Digital Temperature indicator ,Digital Thermometer(Gauge) , Digital Thermometer Hand held meter , Digital Timer , Earth leakage circuit breaker tester , Earth meter , Earth resistance tester , Electrical transducers , Electrode level switch , Electromechanical counter , Electromechanical level meter for silo , Electronic scale , Encoder , Energy meter , Finned heater , Float level analog output , Float switch , Float switch side mounting , Flow control , Flow meter , Flow switch , Force gauge , Frequency meter Panel , Frequency protection relay , Gauge pressure , Gauge thermometer , Hand tally counter , Hand held thermometer , Heater , Heater band , Heater bobbin , Heater cable , Heater cartridge , Heater finned , Heater immersion , Heater infrared , Heater strip , Heater tubular , Heat sink , Hour meter , Humidity controller , Humidity meter , Humidity temp Recorder , Humidity temp meter , Illumine meter , Immersion heater , Inductive proximity switch , Industrial motor , Industrial relay , Infrared heater , Infrared thermometer , insulation meter , inverter , isolate ceramic fiber , Laser distance meter , LCD recorder , Level controller , Level transmitter , Light meter , Loadcell , Loadcell indicator , Loop tester , Lux meter , Mechanical counters , Mega ohm meter , Moisture meter for grain , Moisture meter for wood , Motor control , Multifunction protection relay 3 phase , multimeter , Ohm meter , Power analyzers , Power relay , Power supply , Pressure gauge , Pressure controller , Pressure switch , Pressure Transducer , Pressure monitor , Protection relay , Proximity switch analog output , Proximity switch capacitive , Proximity switch high pressure , Proximity switch high temperature , Proximity switch inductive , Proximity switch magnet , Proximity switch namur , Proximity switch non ferrous , Proximity switch square , PT100 temperature sensors , Ratchet counter , Recorder , Reflective optical level switch , Refrigerator temperature controller , Relay , Revolution counter , Rotary encoder , Rotary paddle level switch , RPM meter , RTD temperature sensors , Safety light curtains , Safety map , Safety plug , SCR unit , Sensor photo , Sensor proximity , Sheath thermocouple , Shunts for DC currents , Slot photo switch , Software for energy meter , solenoid valve , solid state relay with integrated heatsink , Sound level meter , Strip heater , Switch flow , Switch pressure , Switch pressure , Switch proximity , Switch ultrasonic , Switch thermostat , Tachometer hand held , Tachometer , Temperature switch thermostat , Temperature transmitter , Temperature & Humidity meter , Temperature & Humidity recorder , Temperature controller PID , Temperature controller Analog , Temperature controller Fuzzy pid , Temperature controller on off , Temperature controller step pattern , Temperature controller for refrigerator , Temperature gauge , Temperature indicator , Temperature probe , Temperature recorder , Temperature transmitter , Thermocouple , Therocouple Transmitter , Thermo hygro graph , Thermometer , Thermometer gauge digital , Thermometer hand held digital , Thermometer hygrometer , Thermostat , Thermowell , Time switch , Timer , Timer and counter , Timing light , Touch screen , Transmitter multi input output , Transmitter and controller isolator , Tubular heater , Twilight switch , Two wire multiplex , Ultasonic switch , Vacuum gauge , Vibration level switch , Voltmeter panel , Voltage protection relay , Voltage regulator , Watt meter , Weighting scale Brand Fenwal Denki Mars Sigma Dixell Hanyoung Brannan Isuzu Carlo cavazzi Nemicon Danfoss Theben Toshiba Koyo Omron Hitachi Mitsubishi Oriental motor Fuji electric Square D Merlin gerin Ferraz shawmut Abb Moeller Bcc E-ten Yazaki Tend Osram Philips Bosch Bticino Matsushita Siemens Toshiba Legrand Contrinex Baumer electric Lem Leuze Ritto National Thai yazaki Clipsal Grasslin Idec Rkc Toho Kasuga Ckd Wip Crompton instruments Sunny Automore Automationmore Eliwell Eroelectronic Gegran Hioke Honeywell Kyowa Rotronic Tes Prova Pepperl Fuchs visolux Yamatake Leuze M system West Hengstler Parker Hitrol Dwyer Logo Imari Efector Ifm electronic Digicon Shinko Union Isotech Mirai LS Sangi electric Cosel Takex Sharp Cjac Data track Conch Oriental motor Eao PHD Tom thumb Micro epsilon Brainchild Sigma FW Theben Multitek Copal Turck Carlo gavazzi Idec Center Optex Nd Mcc Ero Pm Bias Powogaz Texmate Testo Danfoss Isuzu Sony ericsson Solortron Sensotec Ki Berg Elesa Kewtech Kyoritsu Profess Toshiba Sanrex Semikron Tyco Eupec Yaskawa Toyodenki Abb Commander Emerson Control techniques Neural Vexta Orix Fanox Ontek Sick optic Servo Great tech Advantest Yokogawa Ni National Labview Lab windows Cvi Vitualbench Lookout Bridgeview BK precision Wavetek Meterman Huntron Xantrex Promax Pace Hart scientific Nvlap Lecroy Photom Vaisala Bird Jensen Prodigit Takigen Crc Wavecom Wismo Integra Fastrack Hakko Rockwell automation Barton Intergas Metrix Butech Procal Tfl Veriflo Haskel Dynoptic Aeronex Balston Amot controls Halliburton Knf Winters Whatman Hmi Wonderware Electro sensors Siei Saftronics Fraser Reliance electric Advantech Flexicon Sysdrive Pilz Beckhoff Ge fanuc Delta Hakko Schaffner Autento Hms Hanyoung Keb Jiang Moelier Kuramo Metrologic Powerlogic Ohm Harting Nanaboshi Silicon Nais Sunx Kett Deltron Ckd Citect Metek Barksdale Vishay Brookfield Finder Vipa Allen bradley Modicon Nippo Fox D pm Tokico Glynwed Controlair Uni-d Autonic Ohkura Unitronics Hmi Plc Eroelectronic Cabur Eutech Isolite Forall Entrelec Ceag Iconics Cooper Meiden Baumuller nurnberg Tamco Rittal Enerpac Terasaki Megger Cem Sadt Amtra Mannix Monitran Omega Scada Ideal Vigilance Unior Danfoss Stahlwille Eliwell Facom Ebara Kokon Karcher Kuken Ridgid Kennedy Dormer Elephant Makita Nachi Bosch Jotun Mitutoyo Rex Pb+ Fag Asada Ovenz Lavor Tsurumi Pump Record hand tools SKF Kitz Vital Philips Moeller Omron Tamco Ritto Vck Siemens Hager Hubbel Power systems inc Belden Hosiwell Telemecanique Clipsal Pirelli Sylvania Link Abb Mennekes Bticino National Wip Hitachi Phelps dodge Cutler-Hammer 3M Tend E-ten Parker Square D PID control system ibutton data logger hight temperature SME DC1-B1_DC PROCESS METER DC1-B2_RTD Temperature Meter DC1-B3_Thermocouple Meter CT1-B1_Digital Counter Meter CT1-B2_Digital Counter Meter RT1-B1_Rate Meter RT1-B2_Rate Meter AC 1 Phase AC1-B1_Volt Meter + 2 Alarm Relay AC1-B2_Amp Meter + 2 Alarm Relay AC1-B3_Frequency Meter + 2 Alarm Relay AC1-B4_Power Factor + 2 Alarm Relay AC1-B5_Volt-Amp Meter + Remote , 2 Alarm Relay AC1-B6_Volt-Amp-KW-Kwh Meter AC1-B7_Kw-Kwh Meter + 2 Alarm relay AC1-B8_Volt-Amp Meter + 2 Alarm Relay AC 3Phase AC3-A1_Power Meter AC3-A2_3 Ph Kw-Kwh Meter AC3-A3_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection AC3-A4_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-A5_3 Ph Motor Protection Relay AC3-B2_3 Ph Kw-Kwh Meter AC3-B3_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-B4_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection Meanwell EOCR Switching Power Supply AC3-B5_3 Ph Motor Protection Relay Kopex Ibest Sense AB เครื่องวัดความชื้นของเนื้อไม้ และ วัสดุก่อสร้าง ( แบบไม่ทำลายชิ้นงาน ) Contact Free Moisture MeterADER เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส Single Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ แบบเร่งหรีเอาต์พุต 1 เฟส โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch เซนเซอร์สำหรับตรวจจับแม่เหล็ก Magnetic Capture Sensor พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA/0-5V Induction Linear Sensor คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ Capacitive Proximity Switch โฟโต้สวิตช์ Photo Switch แผ่นสะท้อนแสง Reflector เซนเซอร์ตรวจจับความแตกต่างของสี Contrast Photo Switch ไทเมอร์ Timer นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch เครื่องนับจำนวน Counter เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน Hour Meter เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter ALION ตัวตรวจจับระดับของเหลวแบบก้านอิเล็กโทรด Electrode Holder ASAHI มิเตอร์ติดตั้งหน้าตู้สวิตช์บอร์ด Panel Meter มิเตอร์ที่ใช้วัดและควบคุมการทำงานแบบครอบคลุมทุก กระบวนการผลิต Universal Type Digital Panel Meter มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟตรง Digtal Voltmeter & Ammeter DC มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ Digtal Voltmeter & Ammeter AC ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบ Socket Temperature Transmitter ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า Temperature Transmitter เทอร์มินอลไอโซเลต และแปลงค่าความต้านทาน 100 โอห์ม-10 กิโลโอห์ม ให้เป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่าความต้านทานเป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่ากระแสไฟฟ้า AC ที่วัดได้จาก CT/5A เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องแปลงค่าความถี่ของสัญญาณพัลส์เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องเปรียบเทียบแรงดัน & กระแสไฟตรง ค่าสูงสุด / ต่ำสุด Setpoint Comparator อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบโปรแกรมได้ Programmable Transmitter Automate Automation Koln DR.NIX gmbh มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนเหล็ก Coating Thickness Gauge มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนโลหะ Coating Thickness Gauge BC Brainchild เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสี VR18 Paperless Recorder Brannan Made In England เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เกจวัดอุณหภูมิแบบมีท่อคะปิลลารี่ เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบพกระเป๋าสื้อ เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก,แห้ง แบบเหวี่ยง เทอร์โมมิเตอร์แบบพกกระเป๋าเสื้อ Test Plug ในการวัดอุณหภูมิ / ความดัน Test Plug for Temperature / Pressure เกจวัดความดัน Pressure Gauge CARLO GAVAZZI เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตัล Digital Temperature Indicator รีเลย์ขาแบน Industrial Relay รีเลย์ขากลม แผ่นระบายความร้อน Heatsink โซลิดสเตตรีเลย์ลงแผ่นวงจร PCB PCB Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส Solid State Relay 1 Phase โซลิตสเตตรีเลย์ ดีซี DC Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส แบบหรี่เอาต์พุท โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ที่มีฮีตซิงค์ในตัว Solid State Relay with Integrated Heatsink มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า AC AC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดความถี่ไฟฟ้า Frequency Meters มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Current and Voltmeters Controllers มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC/AC DC/AC Current and Voltmeters Controllers พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA Analog Inductive Proximity Switch คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ TripleShield Capacitive Proximity Switch รีเลย์ใช้งานร่วมกับพร็อกซิมิตี้ชนิดนามัวร์ Namur Amplifier Relay โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนวัตถุ Diffuse-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน Retro-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบแยกตัวรับตัวส่ง Through-Beam Photo Switch โฟโต้สวิตช์รูปทรงกระบอก Photo Switch PA โฟโต้สวิตช์รูปสี่เหลี่ยม Photo Switch PC โฟโต้สวิตช์รูปทรงสี่เหลี่ยม Photo Switch PM โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษแบบระยะตรวจจับคงที่ Diffuse-Reflective, Background Suppression โฟโต้สวิตช์ขนาดเล็ก Photo Switch PD โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษทำงานระบบ Teach-In Photo Switch ,Teach-In รีเลย์ใช้งานร่วมกับโฟโต้สวิตช์ MOFT Photo Electrics Amplifier โฟโต้สวิตช์รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง EF Photo Switch EF แผ่นสะท้อนแสง Reflector สวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Safety Light Curtains อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Accessories for Safety Light Curtains ระบบพรมรักษาความปลอดภัย Safety Mat System สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball ตัวตรวจจับระดับของเหลว,ของแข็ง,เมล็ด,ผง Capacitive Level Switch เครื่องควบคุมระดับที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับระดับ Level Controller มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบติดตั้งด้านหน้า Panel Mount Flowmeter In-Line Mount Flowmeter มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบทนสารเคมี Versatile Type Flowmeter มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า Energy Meter มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Meter เครื่องวิเคราะห์พลังงาน+Data Memory Energy Meter+Data Memory ตัวแปลงสัญญาณ Converter เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Power Quality Analyzer เครื่องวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆทางไฟฟ้า Energy Analyzer การป้องกันระบบไฟฟ้า แรงดัน,กระแส,ความถี่ ขาด/เกิน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20 mA DC AC Current Converter 4-20 mA DC เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC เกิน ใช้กับไฟ 1 เฟส Single phase Over Current Protection Relay เครื่องป้องกันแรงดันไฟฟ้า ต่ำ/สูง เกินไป ใช้กับ AC 1 เฟส Single Phase Voltage Under/Over Protection Relay เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชันสำหรับ AC 3 เฟส Three Phase MultiFunction Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิด เฟสหาย และแรงดันไม่สมมาตรในระบบ AC 3 เฟส Three Phase Phase sequence/Loss Asymmetry Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิดและเฟสหาย AC 3 เฟส 3 สาย Phase Sequence and Phase Loss Protection Relay AC 3 Phase เครื่องป้องกันความถี่ไฟฟ้าต่ำ/สูงเกินไป สำหรับ AC 1 เฟส Frequency Protection Relay AC 1 Phase เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC สูง/ต่ำ Over/Under Current Protechtion Relay for AC 1 and 3 Phase เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชั่นสำหรับ AC 3 เฟส MultiFunction Protection Relay AC 3 Phase CT(ขดลวดแปลงกระแส) Current Transformer MI/MP เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20mA DC AC Current Transducer 4-20mA DC ตัวแปลงกระแสแบบถอดห่วงได้ Split Core Current Transformer Shunts ใช้กับมิเตอร์วัดกระแสไฟ DC Shunts for DC Current ระบบส่ง 128 สัญญาณ ผ่านสาย 2 สาย 2- Wire Multiplex อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 1 เฟส Motor Controller (Soft Starting) อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 3 เฟส Motor Controller (Soft Starting/Soft Stopping) รีเลย์ควบคุมความเร็วรอบ Speed Control Relay เครื่องควบคุมให้โหลดของมอเตอร์สม่ำเสมอ Load Guard for Asynchronous Motors โซลิดสเตตรีเลย์ สำหรับ มอเตอร์ 2-Phase IO Reversing Solid State Relay อุปกรณ์ควบคุมชุดเบรกมอเตอร์ Motor Controller Ceramicx ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค Ceramic Infrared Heater ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบขั้วเกลียว Ceramic Infrared Heater with Screw Cap ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Quartz Quartz Infrared Heater CIRCUTOR มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบติดตั้งหน้าตู้ Energy Meter มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบยึดราง DIN อุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถให้มิเตอร์ Expansion Modules อุปกรณ์ข้างเคียง Peripherals ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Software for Network Analyzers เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา Network Analyzer เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์พลังงาน Energy Analyzer COPAL Pressure Transducer เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transducer สวิตช์ความดันขนาดเล็ก Small Pressure Switch สวิตช์ความดันพร้อมจอแสดงผล Pressure Switch with Display เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller Crouzet เครื่องนับชั่วโมงทำงาน ไทเมอร์ Timer ไทเมอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น MultiFunction Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลาการทำงาน Delay On Operate Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลา OFF หลังจากตัดไฟเลี้ยง True Delay On Release Timer ไทเมอร์แบบ ON-OFF สลับกัน Asymmetrical Recycler Timer CT Platon มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบสเกลหลอดแก้ว Flow Meter Dagatron Scientific Meter ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ มิเตอร์วัดความชื้นในตัวเดียวกัน Daiichi AC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter AC/DC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ขนาดพกพา Digital Clamp Meter ( Pocket Size ) แคลมป์วัดกระแส Mini Clamp Adaptor แคลมป์มิเตอร์ DC/AC Auto Range DC/AC Clamp Meter Auto Range Heavy Duty Clamp-On Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดได้ทั้ง AC/DC AC/DC Clamp Meter แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อร่วมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Clamp Adaptor for Digital Multimeter แคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็ก Mini Clamp Meter Auto Range เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester มิเตอร์วัดค่าความต้านทานต่ำ MilliOhm Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (แบบปืน) Infrared Thermometer ( Gun Type) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส เครื่องวัด อุณหภูมิและความชื้น Temperature & Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ Digital Thermometer with RS232 อุปกรณ์เสริมการวัดอุณหภูมิสำหรับดิจิติอลมัลติมิเตอร์ทุกรุ่น Accessory for Digital Multimeter เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Digital Thermo-HygroMeter เครื่องตรวจสอบเฟสไฟฟ้า 3 เฟส Phase Detector วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล (True Power) Digital Watt Meter เครื่องวัดความต้านทานของดิน Earth Resitance Tester PSC(Prospective Short Circuit Current)/Loop Tester เครื่องตรวจสอบความไวของเครื่องตัดกระแสไฟรั่วไหล RCCB(ELCB) Earth Leakage Circuit Breaker Test เครื่องวัดไทม์มิ่งไลท์ Timing Light เครื่องสอบเทียบค่าแรงดัน/กระแสไฟฟ้า Voltage/Current Calibrator เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer Calibrator เครื่องตรวจเช็คการทำงานของลูกปืน Bearings Checking Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบตัวเลข Hand-Held Vibration Tester เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity Meter เครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ำ Pure Water Tester เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้แบบดิจิตอล Digital Wood Moisture Meter มิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดความสว่างของแสง Digital LightMeter เครื่องวัดความเร็วลมขนาดเล็ก AnemoMeter เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงโดยไม่ต้องสัมผัส Photp Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล Digital Photo/Contact Tacho Meter เครื่องวัดความเร็วรอบ/สโตรโบสโคป Tachometer/Stroboscope เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบบดิจิตอล Force Gauge เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Scale เครื่องชั่งและนับจำนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั่งได้ 10-30 กก. ความแม่นยำสูงสุด Electronic Scale and Counting Scale DATASENSOR value though detection โฟโต้สวิตช์รูปทรงสี่เหลี่ยม Photo Switch S30 โฟโต้สวิตช์รูปทรงกระบอก Photo Switch S50 โฟโต้สวิตช์ รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง Fiber-Optic Sensors S7 โฟโต้สวิตช์แบบตัวยู Slot Sensors SR21, SR25, SR31 เครื่องตรวจจับความแตกต่างของสี Contrast Photo Switch TL 10,TL 80 เซนเซอร์สำหรับตรวจจับสี Colour Sensors DeFelsko เครื่องวัดความหนาของสารเคลือบบนโลหะ Coating Thickness Gauge DeltaTRAK เครื่องบันทึกอุณหภูมิ In-Transit Temperature Recorder DenKi ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater เกจวัดอุณหภูมิแบบท่อคะปิลลารี่ Thermometer Gauge เกจวัดอุณหภูมิแบบมีก้านวัด ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบก้านเสียบ Digital Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer โซล่าร์เทอร์โมมิเตอร์ และเทอร์โมมิเตอร์แบบแขวนผนัง เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วติดต่อ(ปรอท) เทอร์โมมิเตอร์แบบพกพา เทอร์โมมิเตอร์/ไฮกรอมิเตอร์ Thermometer / Hygrometer ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ Digital Thermometer หม้อแปลงแรงดัน AC 1 เฟส / 3 เฟส แบบปรับค่าได้ AC Voltage Regulator AC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ MINI AC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer มิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง ขนาดเล็ก Mini Sound Level Meter เครื่องสอบเทียบมิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง Sound Level Calibrator มิเตอร์ทดสอบสาย Lan Lan Cable Tester มิเตอร์เข็มติดหน้าตู้ Analog Panel Meter Current Transformer สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลว Float Level Switch สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบติดข้างถัง Level Switch สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบก้านสแตนเลส สวิตช์ตรวจจับการไหลแบบใบพาย สวิตช์ควบคุมระดับแบบคาปาซิทีฟ Capacitive Level Switch สวิตช์ตรวจจับระดับของเหลวแบบใช้หลักการหักเหของแสง Refrective Optical Sensor ลูกลอยวัดระดับของเหลวแบบใช้งานหนัก Level Switch (Float Side Mounting) สวิตช์ควบคุมระดับของแข็งแบบใบพัดหมุน Rotary Paddle Level Switch อุปกรณ์แสดงระดับของเหลวแบบแม่เหล็ก Level Indicator ( By Pass) อุปกรณ์วัดระดับของเหลวใช้หลักการของความดัน Level Transducer อุปกรณ์ควบคุมระดับของแข็งและของเหลวแบบสั่น Vibration Level Switch สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับของเหลว Level Switch Control สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับ Level Switch ระบบการวัดระดับแบบกลไก Electromechanical Level อุปกรณ์แปลงสัญญาณระดับของเหลวเป็นสัญญาณ 4-20 mA. DC Level Transmitter ลูกลอยและมิเตอร์บอกระดับของเหลว Float Level Indicator (Analog Output 4-20 mA.) เครื่องแสดงระดับแบบติดหน้าตู้ Bargraph Panel Meter เกจวัดความดัน Pressure Gauge เกจวัดสูญญากาศ Vacuum Gauge เกจวัดความดันและสูญญากาศ Compound Gauge เกจวัดออกซิเจน Oxygen Gauge Dixell เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้น แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature / Humidity Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น แบบ ON-OFF ON-OFF Refrigerator Controller เซนเซอร์และอุปกรณ์เสริม Sensors and Accessories ECHOWELL โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส 1 Phase Solid State Relay EDDOX Corporation เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ STEP Step Temperature Controller with PID Control EXERGEN Corporation เทอร์โมคัปเปิล แบบอินฟราเรด (ไม่ต้องสัมผัส) Infrared Thermocouple FW เทอร์โมคัปเปิล และ อาร์ทีดี Thermocouple and Rtd ( pt100 ) สายเทอร์โมคัปเปิล Thermocouple Wire ฮีตเตอร์แท่ง สำหรับใส่ในโมล Cartridge Heater ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม สำหรับเตาอบ Finned Heater / Tubular Heater ฮีตเตอร์จุ่ม สำหรับของเหลว Innersion Heater ฮีตเตอร์บอบบิ้น สำหรับของเหลว Bobbin Heater ฮีตเตอร์รัดท่อ Band Heater ฮีตเตอร์แผ่น Strip Heater ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับฮีตเตอร์ Accessory for Heater FW SYSTEM ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบติดตั้งในหัวกระโหลก Universal Head Temperature Transmitter Fenwal เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller FLUKE ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ (AC/DC) ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ (AC) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีอะนาลอกบาร์กราฟ FOX เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature Controller GW instek ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป,มิเตอร์วัดค่า LCR Digital Strorage Oscilloscope, High Precision LCR Meter ฟังก์ชันเจนเนอร์เรเตอร์, เครื่องทดสอบ AC/DC/IR Electrical Safety Function Generator, AC/DC/IR Electrical Safety Tester แหล่งจ่ายไฟ DC , มิลลิโอห์มมิเตอร์ Power Supplly, Milli-Ohm Meter HANYOUNG เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature Controller อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ Thyristor Power Regulator พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch เอ็นโคดเดอร์แบบล้อหมุน Rotary Encoder ไทเมอร์ Timer ไทเมอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่นและจอแบบตัวเลข Digital Timer เครื่องนับจำนวนและไทม์เมอร์ Counter and Timer เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer Isolite Ceramic Fiber ฉนวนกันความร้อนเซรามิคไฟเบอร์ Ceramic Fiber ISUZU เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, ความชื้น และความกดอากาศ Quartz Precision Long Term Thermo-Hygrograph KORI เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความยาวแบบแมคคานิค Mechanical Counters เครื่องนับจำนวนแบบใช้นิ้วกด Hand Tally Counter เครื่องนับจำนวนแบบก้านโยก Ratchet Counter เครื่องนับจำนวนรอบแบบแมคคานิค Revolution Counter เครื่องนับจำนวนรอบ มีเอาต์พุตไมโครสวิตช์ เพื่องานควบคุมจำนวนรอบอัตโนมัติ เครื่องวัดความยาวเป็นเมตรหรือหลา เครื่องนับจำนวนรอบโดยการนำไปจี้ที่แกนเพลา เครื่องนับจำนวนแบบใช้ไฟฟ้าสั่งให้นับ Electromechanical Pulse Counter KOYO โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller Kubler เอ็นโคดเดอร์ แบบแกนกลวง 8.3720 Hollow Shaft Encoder เอ็นโคดเดอร์ แบบแกนเพลา 8.5802 Shaft Encoder เครื่องนับจำนวนแบบแมคคานิเคิล Electromechanical Counter เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กทรินิกส์ Counter Electronic เครื่องนับความเร็วรอบ Tachometer เครื่องนับชั่วโมง Hour Counter Hour Meter เครื่องแสดงผลอเนกประสงค์แบบตัวเลข Process Monitor เครื่องนับจำนวน,ความยาว,ความเร็วรอบ,ความถี่ และนับเวลา แบบตัวเลขสีแดง 6 หลัก KYORITSU เครื่องบันทึกอุณหภูมิ , อุณหภูมิ+ความชื้นในอากาศ,แรงดัน+กระแสไฟฟ้า AC Recorder มัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ เอซี AC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ เอซี/ดีซี AC/DC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดกระแสรั่วไหลได้ Leakage Clamp Meter อุปกรณ์เสริมการใช้งานของแคลมป์มิเตอร์ Clamp Adaptors,Multi-Tran,Energizer ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + แคลมป์วัดกระแส Digital Multimeter with AC/DC Open Clamp มิเตอร์วัดฉนวนไฟฟ้าและทดสอบความต่อเนื่อง Insulation/Continuity Tester มิเตอร์วัดความต้านทานของดิน Earth Tester มิเตอร์วัดแสง Luxmeter The Original Lser Distancemeter เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ Laser DistanceMeter Milwaukee มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบพกพา Pocket Testers for pH, EC & TDS มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบกันน้ำและเปลี่ยนหัวอิเล็คโทรดได้ มิเตอร์วัดค่า pH, อุณหภูมิ pH/Temperature Meter มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบพกพา มิเตอร์วัดค่า pH/EC/TDS และอุณหภูมิ Multi-Range pH/EC/TDS and Temperature Meter MITSUBISHI โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller (PLC) จอแสดงผลแบบใช้การสัมผัสเพื่อควบคุม Touch Screen อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter Multitek เครื่องแปลงค่าทางไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณมาตรฐาน 4-20mA Transducer for Voltage,Current,Watt,Frequency Nemicon เอ็นโคดเดอร์ Encoder OEK : Heavy Duty Type OPN : Heavy Duty Type OSS : Small Standard Type OES : Small Industrial Type OEW2 : Advance Small Industrial Type คัปปลิ้งสำหรับเอ็นโคดเดอร์ Coupling OHAUS ชุดสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) Mass Sets เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล Electronic Balances เครื่องวิเคราะห์ค่าความชื้น Moisture Analyzer Plus เครื่องวัดอุณหภูมิในห้องเย็น Temperature Indicator เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น แบบ ON-OFF ON-OFF Regrigerator Controller SIGNALS THE BEST แหล่งจ่ายไฟ Power Supply เครื่องแปลงค่าอุณหภูมิ เป็นสัญญาณมาตรฐาน Transmitter and Controller มิเตอร์แสดงผล เครื่องแปลงสัญญาณแบบไอโซเลท Isolate Transmitter เครื่องควบคุมสัญญาณไฟฟ้า DC,AC Trip Amplifiers เครื่องแปลงสัญญาณและควบคุมความเร็ว Frequency Transmitter and controller PRODIGY เทอร์โมสตัท Thermostat Pro-face HMI Human Machine Interface จอแสดงผลแบบใช้การสัมผัสเพื่อควบคุม Touch Screen มิเตอร์วัดความชื้นในเนื้อไม้,ผนัง,กำแพง,พื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นผลิตผลทางการเกษตร มิเตอร์วัดปริมาณเกลือ Salts Detector RAINBOW Made in Korea เทอร์โมสตัท Thermostat มัลติมิเตอร์ SCAN โฟโต้สวิตช์ อเมริก้นสไตส์ มาตรฐาน USA Photo Switch SIEMENS เครื่องควบคุมระดับแบบอุลตร้าโซนิกส์/หัววัดระดับแบบอุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Level Measurement เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ Radar Level Measurement เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอิเล็กทรอแมคเนติก Electromagnetic Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Coriolis Mass Flow Meter เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transmitter SIGMA เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ FUZZY+PID FUZZY+PID Temperature Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ FUZZY+PID รุ่นอัจฉริยะ FUZZY+PID Temperature Controller Excellent เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้า Temperature Recorder SCR อุปกรณ์ควบคุมฺฮีตเตอร์ SCR Unit TES เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส + เทอร์โมคัปเปิล type k Infrared Thermometer with Thermocouple เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Temperature Logger เครื่องวัดและบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟตรง Current / Voltage Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Temperature Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity Logger อุปกรณ์ต่อร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล Accessory for Data Logger นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง/ 7 วัน Time h นาฬิการตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง/ 7 วัน แบบดิจิตอล นาฬิกาตั้งเวลา รายวัน/รายสัปดาห์/ปี แบบตัวเลข ติดราง หรือติดฝาผนัง สวิตช์เปิด/ปิดเนื่องจากแสง Twilight Switch เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว Motion Detector เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด นาฬิกาตั้งเวลาควบคุมไฟทางเดินหรือบันได Staircase Lighting Time Switch เครื่องนับจำนวน พีแอลซี Programmable Logic Controller เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter Variable-Frequency Drives โหลดเซลล์สำหรับงานชั่งน้ำหนัก Load Cells TURCK พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะทนความดันสูง High Pressure Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์ตรวจจับเฉพาะโลหะที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก Non-Ferrous Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์ตรวจจับตำแหน่งกระบอกสูบ Magnet-Inductive Proximity Switch อุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Switch สวิตช์ตรวจจับระดับของเหลวในถังโลหะแบบไม่สัมผัส Non-Invasive Level Detection in Metal Containers ชุดควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซ Flow Control ชุดควบคุมอัตราการไหลแบบ ON/OFF เครื่องควบคุมอัตราการไหลแบบ 4-20 mA เซนเซอร์วัดอัตราการไหลแบบ ON/OFF Flow Sensor In-Line Flow Sensor เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของลม Air Flow Sensor เซนเซอร์ควบคุมอัตราการไหลแบบ ON/OFF สำหรับพื้นที่อันตราย ชุดควบคุม Control Unit ชุดควบคุมแบบอนาลอก Analog Control Unit เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transducer เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller Made In Italy เทอร์โมสตัท Thermostat สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ขนาดกระเป๋า Digital Pocket Size Multimeter เครื่องเช็คคอนเดนเซอร์ และ LCR มิเตอร์ Capacitance/ LCR Meter LCR มิเตอร์แบบดิจิตัล Dual Display LCR Meter ดิจิตัลมัลติมิเตอร์+เช็คคอนเดนเซอร์ Digital Multimeter+ Capacitance Measuring อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Adapter & Accessories ดิจิตอลแคลมป์ สำหรับวัดแระแสไฟสลับรั่วไหล Digital ACA Leakage Tester ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ACA/DCA Digital ACA/DCA Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์กิโลวัตต์มิเตอร์ AC Power Clamp Meter เครื่องวิเคราะห์สัญญาณพลังงานไฟฟ้า Power Analyzer โพร๊บวัดโวลท์สูง 25kV DC High Voltage Probe 25kV DC มิเตอร์วัดโวลท์สูงแบบอนาล็อกและดิจิตอล High Voltage Probe Meter มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล Digital Panel Meter วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Watt Meter เครื่องนับความถี่ 175MHz Universal Counter 175 MH มิลลิโอห์มมิเตอร์ MilliOhm Meter เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบอนาล็อก Analog Insulation Tester เครื่องตรวจสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester เครื่องทดสอบฉนวนระบบดิจิตัล Digital Insulation Tester ESCORT เครื่องนับความถี่ 175MHz Universal Counter 175 MH เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า Sweep function Generator เครื่องกำเนิดสัญญาณและเครื่องนับความถี่ Function Generator with Counter IMARI ดิจิตัลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Dual Display Bench ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัดกระแสสลับ Snap Digital AC Power Clamp Meter เครื่องตรวจสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องทดสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องวัดความต้านทานของดิน Earth Resistance Testerลูป เครื่องตรวจสอบความต้านทาน Line Earth Loop Tester เครื่องตรวจสอบคสาต้านทานลูป Line Earth Loop Tester เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester เครื่องตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหล Digital ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger ELECTRIC มิเตอร์ติดแผงสวิทช์บอร์ด Panel Meter Volt-Ammeter มิเตอร์ติดแผง โวลท์-แอมป์มิเตอร์ มิเตอร์สาธิตสำหรับการเรียนการสอน Teaching Meter Volt-Ampere มิเตอร์วัดไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง Portable Standard Meters มิเตอร์วัดโวลท์-แอมป์ และ วัตต์ Portable Volt-Ampere-Watt Meter มิเตอร์วัดไฟฟ้า A,V,W,Cos Meters เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ Automotive Battery Tester เครื่องวัดลำดับเฟสไฟฟ้า 3 เฟส 3 Phase Rotation Tester SEW มิเตอร์ติดแผงสวิทช์บอร์ด Panel Meter Volt-Ammeter Panel Meter Watt-Cos-Hz เครื่องควบคุมค่าทางไฟฟ้าระบบดิจิตอล Digital Panel Controller UNION มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก Analog Multimeter ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter สายวัดสำหรับมัลติมิเตอร์ Multimeter Test Leads แคลมป์มิเตอร์วัดไฟ AC หน้าปัดแบบโรตารี่ ดิจิตอลแคลมป์มิตอร์+มัลติมิเตอร์ Digital Clamp-On + Multimeter เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery Tester เครื่องทดสอบฉนวน Withstanding/Insulation Tester เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ 3 เฟส Voltage Monitor เครื่องปรับโวลท์ Contact Voltage Slide Regulator kyotto kyoto Infrared Lamp Lamp Hana sensys ENDA Micro computer Temperature controller Reach, pan-globe, pan globe, panglobe, any electric, anyelectric, fan, axialfan, axial fan, filter fan, emerson, sk comander, ct series, pid, pid controller, fuji invertor, delta invertor, delta, venz, blower, venz blower, dpm, indicator, recycle timer, on-off timer, humidity transducer, humidity transmitter, temperature transmitter, temperature transducer, temp transmitter, signal convertor, isolate signal convertor, isolate, convertor, usb to rs485, 485, rs232 to rs485, 1+ power, servo motor, servo ,thinget touch screen, touchwin touchcseen, thinget,az instrument, AZ instrument, alish, HMI Human Machine InterfaceTouch Screen Operator Panel (TouchWin proface xinje Thinget Fuji Hakko Hitech),Power meter,multi function power meter,digital power meter,YM2200 multi function ppower meter in thailand,YM2200 Heyuan Yada electronics co., ltd,Heyuan Yada Electronic company,YM-485,YM485 communications,RS485/232 communication,YD2200 Yada Electric Thailand,TAT energy & engineering,software smartEE THAISIA GROUP,SOFTWARE SMART EE,SAVING ENERGY METER,DEMAND CONTROLLER,YADATA ELECTRIC POWER MANAGEMENT CHINA,MULTI POWER ANALYZER,YD2200 INTELLIGENCE ELECTRIC POWER METER,Control Systems,process control software,digital controller in Thailand .เครื่องควบคุมอุณหภูมิราคาพิเศษ Special PRICE!! .digital temperature contorller in thailand.Temperature controller,เครื่องควบคุมอุณหภูมิ(Temperature controller thailand), Control temperature PID FUZZY, industrial process temperature control,บริการรับซ่อม,Hybrid Recorder, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/สัญญาณอนาลอก, ยีห้อ, Ohkura,Toho,Sigma,Shinko และ Brainchild,เครื่องวัด ความเร็วรอบ ( TOKY Tachometer thailand ,Line Speed , HZ , RPM ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอะนาลอก ( Analog Temperature ) เครื่องแสดงอุณหภูมิ (TOKY Temperature Indicator , ST8 ) เครื่องนับจำนวน (TOKY Counter , CM , CH , TCN) เครี่องตั้งเวลา ,DIGITAL COUNTER METER. รายละเอียด :. 2 Preset Counter 2 Row* 6 Digit 10Khz Max ขนาด 96 x 48 mm ลึก 100 mm ใช้ยึดติดหน้าตู้คอนโทรล , Digital counter in thailand,Target Counter,DIGITAL PRESET COUNTER,Preset Counter 72x72mm, เครื่องนับจำนวน แบบ ดิจิตอล,มิเตอร์นับจำนวน,ไทเมอร์ (TOKY Timer , knob timer , HA , HP , CM , CH) Solid State Relay,YANG , YANGJI ,Yangming, เซนเซอร์น้ำหนัก ( Loadcell ) , เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง ( Photo electric sensor ) ,ตรวจจับ ด้วย สนามแม่เหล็ก (TOKY Proximity swich ), มิเตอร์ติดหน้าตู้ (TOKY Digital Panel ,DP3 , DP4 , SV8), TOKY Suppliers of Digital Indicators Thailand, Digital Counter , Product indicator,Project indicator,Process indicator ,Digital multimeter , Digital panel meter , Digital Temperature indicator ...,เครื่องแสดงอุณหภูมิ ( Temperature Indicator),เครื่องนับจำนวน,(Counter),Digital Counter thailand,Signal Transmitter,Digital Counter,Digital multimeter,Digital,panelmeter,DigitalIndicators,RS485,Pressure Indicator,universal,Indicator รีเลย์ป้องกัน ( Protection Relay ) ,เอ็นโค๊ดเดอร์ (HEDSS, Incremental, Encoders ),KOYO Rotary Encoder. KOYO Rotary Encoder,encoder thailand,encoders ,Thailand,industry,industrial,mechanical,engineer, ,hedss encoder,nemicon,KOYO,omron Rotary Encoder. KOYO Rotary Encoder. ,HEDSS,ENCODER,absolute encoder,incremental encoder,เอนโค๊ดเดอร์,KOYO Rotary Encoder. KOYO Rotary Encoder,shaft encoder,flange adapters encoders,UVW signals encoders,hollow shaft encoders,manual encoders,motor encoders,couplings for encosders,absulute encoders, koyo,nemicon,omron, ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ( Digital Multimeter ), เครื่องบันทึกข้อมูล ( Data Logger ) , Recorder,มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล (TOKY , Digital Panel Meter ,DX)digital amp meter,Volt – meter and DC. Volt– meter) , Amp – meter (AC. Amp –. meter and DC amp –meter) ,Ohm – meter,Volt / Amp Meter,volt-amp meter,Digital counter in thailand,มิเตอร์นับจำนวน, ,meter; dc digital meter volt; dc digital voltmeter; dc tachometer ...digital ampere meter,Digital Volt/Amp Meter ,Electrical & Frequency. DC Voltage , Digital Panal Meter. Digital Voltage Meter ,DC to AC Power ,AC/DC voltage meter,Voltage meter ,โวลท์มิเตอร์,แอมป์มิเตอร์,digital volt meter,digital voltage meter, digital volt ohm amp meter nib in the Business Industrial , Industrial Electrical Test , Electrical Equipment Tools , Electrical, เครื่องวัดเฟสไฟฟ้า 3 เฟส ( 3 Phase Rotation Tester ), Voltage,Amp Monitor DX , Digital power meter, เพียงเครื่องเดียวสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้มากมาย ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, (Watt, VAR, VA), เพาเวอร์เฟคเตอร์,The Counter Power Meter , saving energy power meter and software,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ แล ะค่าทางไฟฟ้า ( Hybrid Recorder ) ,เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบอินฟราเรด ( Infrared Thermocouple ), เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ( Temperature Sensors ) ,เทอร์โมคัปเปิ้ล และ อาร์ทีดี ( Thermocouple , Pt100 , RTD) ตัวแปลง อุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Temperature transmitter , คอมเพรสเซอร์ ,compressor, AUTO-Tuning PID, Fuzzy ,PID ) เครื่องวัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ( Humidity, Temperature Transmitter ) ,digital indicator,digital panel meter,เกจ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer Gauge ) สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสง ( Area Sensors ) สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ( Switching Power Supplies ),industrial switching ac/dc power supply,low cost,one plus power,1+power,1 + power switching power supply,ITS BRANDS,ITS Switching power supply,ITS industrial technology supply (group) thailad,one plus power supply,1 plus power supply in thailand,LoadCells,Digital weight indicator, input 4-20ma,0-20ma,0-10v,vdc,0-5v,1-5v,0-200mv,2mv/v,เซนเซอร์น้ำหนัก,loadcell indicator,เซนเซอร์น้ำหนัก ( Loadcell in thailand),Load Cell Meter, Load Cell,tension, load cell, Weight Indicators,Weight Indicator, Strain Gauge,เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ), เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) ,สวิทช์ควบคุมระดับของ, เครื่องชั่งและนับจำนวนระบบดิจิตอล ( Digital Weighing & Counting Scale ) มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ ( Digital Voltmeter & Ampmeter ) Power meter Energy saving , recorder Data logger,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ RECORDER. เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบใช้กระดาษ ..... เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสี VR18 Paperless Recorder,เรคคอร์ดเดอร์แบบไม่ใช้กระดาษ(Paperless Recorder) LCD Recorder, Ohkura EC550xR00000 Temperature Control. EC5500S Controller ... All about Factory ACIM:Automation Control Instrument and Measurement in Thailand,data logger, ,(Temperature&Humiditylogger/transmitter) ,Straingage,Loadcell ,Transmitter , controller ( Flow switch / gage / transmitter ), Frequency meter, Analyzer energy meter ,Line Speed Meter, switch ,tachometers, speed monitors, monitoring and controlling, industrial,Capacitive proximity switch , meter ,Panel Mounting Digital Tachometers ,Speed indicators, monitoring and controlling,Counters , CT, CT/5A thailand, CT transducer , Current transformer Split core ,ct current transformmer thailand, timer , Digital Counter , Digital panel meter ,TOKY Digital Temperature indicator, Digital Timer , , Encoder , Energy meter , Float level analog output , Float switch , Flow control , Flow switch , Frequency meter Panel ,protection relay , Hand held thermometer , Heater , Heater band , Heater bobbin , Heater cable , Heater cartridge , Heat sink , Hour meter , Humidity controller , Humidity meter , Humidity temp Recorder , Humidity temp meter , Inductive proximity switch , IR Infrared heater , Infrared thermometer , Level controller,Level transmitter,Loadcell,Load Cell เซนเซอร์น้ำหนัก,Aluminum-alloy,Colorless anodized load cell,portable loadcell,load cell thailand,Loadcell indicator , Proximity switch namur , Proximity switch non ferrous , Proximity switch square , PT100 temperature sensors , Recorder , Refrigerator temperature controller , Relay, Rotary encoder , Rotary paddle level switch ,TOKY RPM meter,RPM meter thailand,tacho meter thailandlinespeed meter, RTD temperature sensors , SSR,PHASE ANGLE CONTROLLER, SCR unit ,S.C.R,Dimer, Sensor proximity, Shunts for DC currents , Software for energy meter , inport SSR IN THAILAND,SC.R ,solid state relay,ssr , solid state relay with heatsink for ssr, Phase angle controller,phase angle control,pressure , power module, Tachometer , Buy Switching Power Supply (Thailand) buyer, importer,Transformer Power Supply thailand.switching power supplies,12v,24v2A,4A,CT/5A , CT transducer ,DC and AC current transmitter , standard analog signal, Current transformer Split core,heater in industrial,Heater,ฮีทเตอร์แท่ง,Cartridge Heater,ฮีทเตอร์ครีบ,Finned Heater,ฮีทเตอร์ท่อกลม,Tubular Heater,ฮีทเตอร์จุ่ม,Immersion Heater,บอบบิ้นฮีทเตอร์,Bobbin Heater,ฮีทเตอร์อินฟราเรด,Infrared Heater,ฮีทเตอร์รัดท่อ,Band Heater,ฮีทเตอร์แผ่น,Strip Heater,halogen lamp,halogen heater, ผลิต ฮีทเตอร์ ,thermocouple and RTD pt100,สาย,เทอร์โมคัปเปิล ,อาร์ทีดี,Pressure transmitter thailand,plastic pressure thailand,pressure transmitter for plastic,pressure transmitter dynisco brands,Melt Pressure Transducers ,Pressure Sensing,pressure indicator,pressure controller,Transmitter for High Pressure,Transmitter ยี่ห้อ Trafag,Resistor Transmitter ,เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ), เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์,GEFRAN Melt sensors are pressure/temperature transducers and transmitters,distrance encoder, DYNISCO Melt Pressure Tranducers. DYN-X Series. PT460E, PT462E, TPT463E Series. PT460XL, PT462XL, TPT463XL Series. MRT460, MRT462, MRT463 Series ,Pressure Transducer เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller,Strain Gauge,เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ), เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์,PT 100 Series / Melt Pressure Transducer and Transmitter ----- ordinary, GEFRAN ,GEFRAN : Pressure Transmitters. ยี่ห้อ : GEFRAN. GEFRAN : ME Series. Melt Pressure Transducers. • ย่านวัดความดัน 0-35 ถึง 0-2000 บาร์ , ME Series. Melt Pressure ,Transducers,PT 100 Series / Melt Pressure Transducer and Transmitter ----- Anti-corrosive and anti-friction,PT 100L Series of Melt Pressure Digital Gauge,PT 200 Series / sputtering Film Pressure Transducer, PT 300 Series / Pressure Transducer(OEM),PT 600 Series / Micro-pressure Transmitter, PT 700 Series / Ultra High pressure Transmitter, PT 800 Series / Corrosion-pressure Biansongqi,Transmitter in thailand,Signal Transmitter ,tc transmitter thailand,pulse transmitter,DC and AC current transmitter to standard analog signal, AXE,Series TA, LOAD-CELL ISOLATED TRANSMITTER ,AC CURRENT & VOLTAGE ISOLATED TRANSMITTER ,PLC XINJE ELECTRONIC IN THAILAND, MICROPROCESS FREQUENCY ISOLATED TRANSMITTER , MICROPROCESS THERMOCOUPLE ISOLATED TRANSMITTER,Series MAT ,Series MMT ,MICROPROCESS ANALOG SIGNAL ISOLATED TRANSMITTER,MICROPROCESS MATH FUNCTION ISOLATED TRANSMITTER,Series TDT, Series DKT ,DUAL OUTPUT DC SIGNAL ISOLATED TRANSMITTER,DUAL OUTPUT POTENTIOMETER ISOLATED TRANSMITTER ,Series DTR,Series DTP,DUAL OUTPUT RESISTANCE ISOLATED TRANSMITTER , DUAL OUTPUT RTD ISOLATED TRANSMITTER ,Programmable Logic Control,PLC,HMI, THINGET PLC & MHI TOUCH SGREEN DISPLY,THINGET BRAND IN THAILAND,XMP3-18RT ,XP,FC,XC,TP460-L,TP560-T,TP560-L,TP760-T,TPA60-L,TPA60-T,OP320,OP320A,OP520,OP560-L,INTEGRATOR OF HMI,CHINA,Mitsubishi MWLSEC,Siemens SIMATIC S7-2000,Omron SYSMACC,MATSUSHITA ELECTRIC NAIS,KOYO KOSTAC-SG,KOSTAC-SU,KOSTAC-SZ,KOSTAC-SR,KEYENCE KZ-300,KV,KV-700,DELTA DVP SERIES,AB PLC LOGIC1000,FACON FB SERIES,LG MASTER-K,SCHNIDER MICRO,NEZA,TWIDO,OHKURA RECODER,OHKURA,TOHO,TOHO RECODER,ALL OF RECODER,HIBRIDGE RECODER,CIRCLE RECODER,PEN RECODER,shimac,shimax,mac5 shimax,temperature shiumaxProduct จำหน่าย เครื่องมือวัด ( Instrument ) เครื่องตรวจจับโลหะ (Proximity switch) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller ) เครื่องจ่ายสัญญาณอนาลอก ( V/I Simulator ) ครื่องวัด ความเร็วรอบ ( Tachometer ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอะนาลอก ( Analog Temperature ) เครื่องแสดงอุณหภูมิ ( Temperature Indicator ) เครื่องนับจำนวน ( Counter ) เครี่องตั้งเวลา ( Timer ) Solid State Relay เซนเซอร์น้ำหนัก ( Loadcell ) เครื่องปรับความเร็วรอบ ( Inverter ) เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง ( Photo electric sensor ) ตรวจจับ ด้วย สนามแม่เหล็ก ( Proximity swich ) มิเตอร์ติดหน้าตู้ ( Digital Panel ) รีเลย์ป้องกัน ( Protection Relay ) เอ็นโค๊ดเดอร์ ( Incremental Encoders ) มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก ( Analog Multimeter ) ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ( Digital Multimeter ) เครื่องบันทึกข้อมูล ( Data Logger ) ดิจิตอลเคล้มป์มิเตอร์ ( Digital Clamp Meter ) มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล ( Digital Panel Meter ) เครื่องวัดเฟสไฟฟ้า 3 เฟส ( 3 Phase Rotation Tester ) เครื่องตรวจสอบฉนวน ( Insulation Tester ) เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ เฟส ( Voltage Monitor ) เครื่องวัดความเร็วลม ( Digital Anemometer ) เครื่องบันทึกอุณหภูมิและค่าทางไฟฟ้า ( Hybrid Recorder ) เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบอินฟราเรด ( Infrared Thermocouple ) เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ( Temperature Sensors ) เทอร์โมคัปเปิ้ล และ อาร์ทีดี ( Thermocouple & Pt100 ) ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Temperature transmitter ) เครื่องวัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ( Humidity & Temperature Transmitter ) เกจ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer Gauge ) สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสง ( Area Sensors ) สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ( Switching Power Supplies ) เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ) เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) สวิทช์ควบคุมระดับของเหลวแบบลูกลอย ( Cable Float Level Switch ) สวิทช์ลูกลอย ( Float Switch ) เครื่องวัดและแสดงอัตราการใหล ( Flow Monitor ) เครื่องชั่งและนับจำนวนระบบดิจิตอล ( Digital Weighing & Counting Scale ) มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ ( Digital Voltmeter & Ammeter ) Power meter Energy saving Safety Insulation withstanding Memory recorder Data logger Clamp Meter Multimeter ( Temperature & Humidity logger / transmitter ) Anemometer Straingage Loadcell Transmitter Ultrasonic sensor PC recorder Logic controller ( Flow switch / gage / transmitter ) Frequency meter Ph meter Light meter Sound meter Ac Current convert 4-20 mA , Analog panel meter, Anemo meter, Automotive scope meter , Ammeter +Panel+ , Ammeter +Hand held+ , Analyzer energy meter , Band heater , Blanket ceramic fiber , Board ceramic fiber , Bobbin heater , Bypass level indicator , Cable heater , Cable floating ball , Calibration lab , Calibrator meter , Capacitive level switch ,Capacitive proximity switch , Cartridge heater , Clamp meter , Coating thickness gauge , Color mark photo switch , Compensate wire , Continuity meter , Contrast photo switch , Counters , CT/5A , CT transducer , Current transformer Split core , Current protection relay , Delay timer , Detector switch , Digital clamp meter , Digital Counter , Digital multimeter , Digital panel meter , Digital Temperature indicator ,Digital Thermometer(Gauge) , Digital Thermometer Hand held meter , Digital Timer , Earth leakage circuit breaker tester , Earth meter , Earth resistance tester , Electrical transducers , Electrode level switch , Electromechanical counter , Electromechanical level meter for silo , Electronic scale , Encoder , Energy meter , Finned heater , Float level analog output , Float switch , Float switch side mounting , Flow control , Flow meter , Flow switch , Force gauge , Frequency meter Panel , Frequency protection relay , Gauge pressure , Gauge thermometer , Hand tally counter , Hand held thermometer , Heater , Heater band , Heater bobbin , Heater cable , Heater cartridge , Heater finned , Heater immersion , Heater infrared , Heater strip , Heater tubular , Heat sink , Hour meter , Humidity controller , Humidity meter , Humidity temp Recorder , Humidity temp meter , Illumine meter , Immersion heater , Inductive proximity switch , Industrial motor , Industrial relay , Infrared heater , Infrared thermometer , insulation meter , inverter , isolate ceramic fiber , Laser distance meter , LCD recorder , Level controller , Level transmitter , Light meter , Loadcell , Loadcell indicator , Loop tester , Lux meter , Mechanical counters , Mega ohm meter , Moisture meter for grain , Moisture meter for wood , Motor control , Multifunction protection relay 3 phase , multimeter , Ohm meter , Power analyzers , Power relay , Power supply , Pressure gauge , Pressure controller , Pressure switch , Pressure Transducer , Pressure monitor , Protection relay , Proximity switch analog output , Proximity switch capacitive , Proximity switch high pressure , Proximity switch high temperature , Proximity switch inductive , Proximity switch magnet , Proximity switch namur , Proximity switch non ferrous , Proximity switch square , PT100 temperature sensors , Ratchet counter , Recorder , Reflective optical level switch , Refrigerator temperature controller , Relay , Revolution counter , Rotary encoder , Rotary paddle level switch , RPM meter , RTD temperature sensors , Safety light curtains , Safety map , Safety plug , SCR unit , Sensor photo , Sensor proximity , Sheath thermocouple , Shunts for DC currents , Slot photo switch , Software for energy meter , solenoid valve , solid state relay , solid state relay with integrated heatsink , Sound level meter , Strip heater , Switch flow ,Switch pressure , Switch pressure , Switch proximity , Switch ultrasonic , Switch thermostat , Tachometer hand held , Tachometer , Temperature switch ,thermostat , Temperature transmitter , Temperature & Humidity meter , Temperature & Humidity recorder , Temperature controller PID , Temperature controller Analog , Temperature controller Fuzzy pid , Temperature controller on off , Temperature controller step pattern , Temperature controller for refrigerator , Temperature gauge , Temperature indicator , Temperature probe , Temperature recorder , Temperature transmitter , Thermocouple , Therocouple Transmitter , Thermo hygro graph , Thermometer , Thermometer gauge digital , Thermometer hand held digital , Thermometer hygrometer , Thermostat , Thermowell , Time switch , Timer , Timer and counter , Timing light , Touch screen , Transmitter multi input output , Transmitter and controller isolator , Tubular heater , Twilight switch , Two wire multiplex , Ultasonic switch , Vacuum gauge , Vibration level switch , Voltmeter panel , Voltage protection relay , Voltage regulator , Watt meter , Weighting scale, Brand Fenwal, Denki, Mars, Sigma, Dixell, Hanyoung, Brannan ,Isuzu ,Carlo, cavazzi, Echowell, Fluke, Sanwa, Daiichi, Kyoritsu, Turck ,Datalogic, Sansei, Nemicon, Denki, Danfoss, Prelectronics, Asahi,Multitek, Copal, Theben ,Kubler, Circutor, Toshiba, Koyo, Omron, Hitachi, Mitsubishi, Oriental, motor, Fuji ,electric, Patlite,Telemecanique, Square D ,Merlin gerin, Ferraz, Shawmut, Abb, Moeller, Bcc,E-ten, Yazaki ,Tend, Osram ,Philips, Bosch, Bticino, Matsushita, Siemens, Toshiba, Legrand, Contrinex, Baumer, electric, Lem, Leuze, Ritto, National ,Thai yazaki, Clipsal, Grasslin,Idec, Rkc, Toho ,Kasuga, Ckd,Wip ,Crompton, instruments, Sunny, Eliwell ,Eroelectronic, Gegran, Hioke, Honeywell, Kyowa, Rotronic, Tes ,Prova, Pepperl ,Fuchs, visolux,Yamatake, Leuze, M system, West, Hengstler, Parke, Hitrol, Dwyer, Logo, Imari, Efecto,r Ifm ,electronic, Digicon, Shinko, Union ,Isotech, Mirai ,LS, Sangi ,electric, Cosel ,Takex, Sharp, Cjac, Data, track, Conch, Oriental motor, Eao, PHD, Tom,thumb, Micro, epsilon ,Brainchild,Sigma ,FW ,Theben, Multitek, Copal,Turck, Carlo,gavazzi, Idec, Cente,r Optex, Nd, Mcc, Ero, Pm, Bias, Powogaz,Texmate, Testo, Danfoss, Isuzu,Sony ,ericsson, Solortron, Sensotec,Ki, Berg, Elesa, Kewtech ,Kyoritsu, Profess, Toshiba ,Sanrex, Semikron ,Tyco, Eupec, Yaskawa, Toyodenki,Abb,Commander, Emerson, Control techniques, Neural, Vexta,Orix ,Fanox, Ontek ,Sick, optic ,Servo ,Great tech,Advantest ,Yokogawa, Ni National Labview Lab windows Cvi Vitualbench Lookout Bridgeview BK precision Wavetek Meterman Huntron Xantrex Promax Pace Hart scientific Nvlap Lecroy Photom Vaisala Bird Jensen Prodigit Takigen Crc Wavecom Wismo Integra Fastrack Hakko Rockwell automation Barton Intergas Metrix Butech Procal Tfl Veriflo Haskel Dynoptic Aeronex Balston Amot controls Halliburton Knf Winters Whatman Hmi Wonderware Electro sensors Siei Saftronics Fraser Reliance electric Advantech Flexicon Sysdrive Pilz Beckhoff Ge fanuc Delta Hakko Schaffner Autento Hms Hanyoung Keb Jiang Moelier Kuramo Metrologic Powerlogic Ohm Harting Nanaboshi Silicon Nais Sunx Kett Deltron Ckd Citect Metek Barksdale Vishay Brookfield Finder Vipa Allen bradley Modicon Nippo Fox D pm Tokico Glynwed Controlair Uni-d Autonic Ohkura Unitronics Hmi Plc Eroelectronic Cabur Eutech Isolite Forall Entrelec Ceag Iconics Cooper Meiden Baumuller nurnberg Tamco Rittal Enerpac Terasaki Megger Cem Sadt Amtra Mannix Monitran Omega Scada Ideal Vigilance Unior Danfoss Stahlwille Eliwell Facom Ebara Kokon Karcher Kuken Ridgid Kennedy Dormer Elephant Makita Nachi Bosch Jotun Mitutoyo Rex Pb+ Fag Asada Ovenz Lavor Tsurumi Pump Record hand tools SKF Kitz Vital Philips Moeller Omron Tamco Ritto Vck Siemens Hager Hubbel Power systems inc Belden Hosiwell Telemecanique Clipsal Pirelli Sylvania Link Abb Mennekes Bticino National Wip Hitachi Phelps dodge Cutler-Hammer 3M Tend E-ten Parker Square D PID control system ibutton data logger hight temperature SME DC1-B1_DC PROCESS METER DC1-B2_RTD Temperature Meter DC1-B3_Thermocouple Meter CT1-B1_Digital Counter Meter CT1-B2_Digital Counter Meter RT1-B1_Rate Meter RT1-B2_Rate Meter AC 1 Phase AC1-B1_Volt Meter + 2 Alarm Relay AC1-B2_Amp Meter + 2 Alarm Relay AC1-B3_Frequency Meter + 2 Alarm Relay AC1-B4_Power Factor + 2 Alarm Relay AC1-B5_Volt-Amp Meter + Remote , 2 Alarm Relay AC1-B6_Volt-Amp-KW-Kwh Meter AC1-B7_Kw-Kwh Meter + 2 Alarm relay AC1-B8_Volt-Amp Meter + 2 Alarm Relay AC 3Phase AC3-A1_Power Meter AC3-A2_3 Ph Kw-Kwh Meter AC3-A3_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection AC3-A4_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-A5_3 Ph Motor Protection Relay AC3-B2_3 Ph Kw-Kwh Meter AC3-B3_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-B4_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection Meanwell EOCR Switching Power Supply AC3-B5_3 Ph Motor Protection Relay Kopex Ibest Sense ,AB เครื่องวัดความชื้นของเนื้อไม้ และ วัสดุก่อสร้าง ( แบบไม่ทำลายชิ้นงาน ) Contact Free Moisture MeterADER เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส Single Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ แบบเร่งหรีเอาต์พุต 1 เฟส โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch เซนเซอร์สำหรับตรวจจับแม่เหล็ก Magnetic Capture Sensor พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA/0-5V Induction Linear Sensor คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ Capacitive Proximity Switch โฟโต้สวิตช์ Photo Switch แผ่นสะท้อนแสง Reflector เซนเซอร์ตรวจจับความแตกต่างของสี Contrast Photo Switch ไทเมอร์ Timer นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch เครื่องนับจำนวน Counter เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน Hour Meter เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter ALION ตัวตรวจจับระดับของเหลวแบบก้านอิเล็กโทรด Electrode Holder ASAHI มิเตอร์ติดตั้งหน้าตู้สวิตช์บอร์ด Panel Meter มิเตอร์ที่ใช้วัดและควบคุมการทำงานแบบครอบคลุมทุก กระบวนการผลิต Universal Type Digital Panel Meter มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟตรง Digtal Voltmeter & Ammeter DC มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ Digtal Voltmeter & Ammeter AC ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบ Socket Temperature Transmitter ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า Temperature Transmitter เทอร์มินอลไอโซเลต และแปลงค่าความต้านทาน 100 โอห์ม-10 กิโลโอห์ม ให้เป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่าความต้านทานเป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่ากระแสไฟฟ้า AC ที่วัดได้จาก CT/5A เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องแปลงค่าความถี่ของสัญญาณพัลส์เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องเปรียบเทียบแรงดัน & กระแสไฟตรง ค่าสูงสุด / ต่ำสุด Setpoint Comparator อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบโปรแกรมได้ Programmable Transmitter Automate Automation Koln DR.NIX gmbh มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนเหล็ก Coating Thickness Gauge มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนโลหะ Coating Thickness Gauge BC Brainchild เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสี VR18 Paperless Recorder Brannan Made In England เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เกจวัดอุณหภูมิแบบมีท่อคะปิลลารี่ เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบพกระเป๋าสื้อ เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก,แห้ง แบบเหวี่ยง เทอร์โมมิเตอร์แบบพกกระเป๋าเสื้อ Test Plug ในการวัดอุณหภูมิ / ความดัน Test Plug for Temperature / Pressure เกจวัดความดัน Pressure Gauge CARLO GAVAZZI เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตัล Digital Temperature Indicator รีเลย์ขาแบน Industrial Relay รีเลย์ขากลม แผ่นระบายความร้อน Heatsink โซลิดสเตตรีเลย์ลงแผ่นวงจร PCB PCB Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส d Solid State Relay 1 Phase โซลิตสเตตรีเลย์ ดีซี DC Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส แบบหรี่เอาต์พุท eg โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ที่มีฮีตซิงค์ในตัว Solid State Relay with Integrated Heatsink มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า AC AC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดความถี่ไฟฟ้า Frequency Meters มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Current and Voltmeters Controllers มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC/AC DC/AC Current and Voltmeters Controllers พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA Analog Inductive Proximity Switch คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ TripleShield Capacitive Proximity Switch รีเลย์ใช้งานร่วมกับพร็อกซิมิตี้ชนิดนามัวร์ Namur Amplifier Relay โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนวัตถุ Diffuse-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน Retro-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบแยกตัวรับตัวส่ง Through-Beam Photo Switch โฟโต้สวิตช์รูปทรงกระบอก Photo Switch PA โฟโต้สวิตช์รูปสี่เหลี่ยม Photo Switch PC โฟโต้สวิตช์รูปทรงสี่เหลี่ยม Photo Switch PM โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษแบบระยะตรวจจับคงที่ Diffuse-Reflective, Background Suppression โฟโต้สวิตช์ขนาดเล็ก Photo Switch PD โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษทำงานระบบ Teach-In Photo Switch ,Teach-In รีเลย์ใช้งานร่วมกับโฟโต้สวิตช์ MOFT Photo Electrics Amplifier โฟโต้สวิตช์รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง EF Photo Switch EF แผ่นสะท้อนแสง Reflector สวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Safety Light Curtains อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Accessories for Safety Light Curtains ระบบพรมรักษาความปลอดภัย Safety Mat System สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball ตัวตรวจจับระดับของเหลว,ของแข็ง,เมล็ด,ผง Capacitive Level Switch เครื่องควบคุมระดับที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับระดับ Level Controller มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบติดตั้งด้านหน้า Panel Mount Flowmeter In-Line Mount Flowmeter มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบทนสารเคมี Versatile Type Flowmeter มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า Energy Meter มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Meter เครื่องวิเคราะห์พลังงาน+Data Memory Energy Meter+Data Memory ตัวแปลงสัญญาณ Converter เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Power Quality Analyzer เครื่องวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆทางไฟฟ้า Energy Analyzer การป้องกันระบบไฟฟ้า แรงดัน,กระแส,ความถี่ ขาด/เกิน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20 mA DC AC Current Converter 4-20 mA DC เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC เกิน ใช้กับไฟ 1 เฟส Single phase Over Current Protection Relay เครื่องป้องกันแรงดันไฟฟ้า ต่ำ/สูง เกินไป ใช้กับ AC 1 เฟส Single Phase Voltage Under/Over Protection Relay เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชันสำหรับ AC 3 เฟส Three Phase MultiFunction Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิด เฟสหาย และแรงดันไม่สมมาตรในระบบ AC 3 เฟส Three Phase Phase sequence/Loss Asymmetry Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิดและเฟสหาย AC 3 เฟส 3 สาย Phase Sequence and Phase Loss Protection Relay AC 3 Phase เครื่องป้องกันความถี่ไฟฟ้าต่ำ/สูงเกินไป สำหรับ AC 1 เฟส Frequency Protection Relay AC 1 Phase เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC สูง/ต่ำ Over/Under Current Protechtion Relay for AC 1 and 3 Phase เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชั่นสำหรับ AC 3 เฟส MultiFunction Protection Relay AC 3 Phase CT(ขดลวดแปลงกระแส) Current Transformer MI/MP เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20mA DC AC Current Transducer 4-20mA DC ตัวแปลงกระแสแบบถอดห่วงได้ Split Core Current Transformer Shunts ใช้กับมิเตอร์วัดกระแสไฟ DC Shunts for DC Current ระบบส่ง 128 สัญญาณ ผ่านสาย 2 สาย 2- Wire Multiplex อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 1 เฟส Motor Controller (Soft Starting) อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 3 เฟส Motor Controller (Soft Starting/Soft Stopping) รีเลย์ควบคุมความเร็วรอบ Speed Control Relay เครื่องควบคุมให้โหลดของมอเตอร์สม่ำเสมอ Load Guard for Asynchronous Motors โซลิดสเตตรีเลย์ สำหรับ มอเตอร์ 2-Phase IO Reversing Solid State Relay อุปกรณ์ควบคุมชุดเบรกมอเตอร์ Motor Controller Ceramicx ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค Ceramic Infrared Heater ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบขั้วเกลียว Ceramic Infrared Heater with Screw Cap ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Quartz Quartz Infrared Heater CIRCUTOR มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบติดตั้งหน้าตู้ Energy Meter มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบยึดราง DIN อุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถให้มิเตอร์ Expansion Modules อุปกรณ์ข้างเคียง Peripherals ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Software for Network Analyzers เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา Network Analyzer เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์พลังงาน Energy Analyzer COPAL Pressure Transducer เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transducer สวิตช์ความดันขนาดเล็ก Small Pressure Switch สวิตช์ความดันพร้อมจอแสดงผล Pressure Switch with Display เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller Crouzet เครื่องนับชั่วโมงทำงาน ไทเมอร์ Timer ไทเมอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น MultiFunction Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลาการทำงาน Delay On Operate Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลา OFF หลังจากตัดไฟเลี้ยง True Delay On Release Timer ไทเมอร์แบบ ON-OFF สลับกัน Asymmetrical Recycler Timer CT Platon มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบสเกลหลอดแก้ว Flow Meter Dagatron Scientific Meter ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ มิเตอร์วัดความชื้นในตัวเดียวกัน Daiichi AC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter AC/DC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ขนาดพกพา Digital Clamp Meter ( Pocket Size ) แคลมป์วัดกระแส Mini Clamp Adaptor แคลมป์มิเตอร์ DC/AC Auto Range DC/AC Clamp Meter Auto Range Heavy Duty Clamp-On Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดได้ทั้ง AC/DC AC/DC Clamp Meter แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อร่วมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Clamp Adaptor for Digital Multimeter แคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็ก Mini Clamp Meter Auto Range เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester มิเตอร์วัดค่าความต้านทานต่ำ MilliOhm Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (แบบปืน) Infrared Thermometer ( Gun Type) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Temperature & Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ Digital Thermometer with RS232 อุปกรณ์เสริมการวัดอุณหภูมิสำหรับดิจิติอลมัลติมิเตอร์ทุกรุ่น Accessory for Digital Multimeter เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Digital Thermo-HygroMeter เครื่องตรวจสอบเฟสไฟฟ้า 3 เฟส Phase Detector วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล (True Power) Digital Watt Meter เครื่องวัดความต้านทานของดิน Earth Resitance Tester PSC(Prospective Short Circuit Current)/Loop Tester เครื่องตรวจสอบความไวของเครื่องตัดกระแสไฟรั่วไหล RCCB(ELCB) Earth Leakage Circuit Breaker Test เครื่องวัดไทม์มิ่งไลท์ Timing Light เครื่องสอบเทียบค่าแรงดัน/กระแสไฟฟ้า Voltage/Current Calibrator เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer Calibrator เครื่องตรวจเช็คการทำงานของลูกปืน Bearings Checking Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบตัวเลข Hand-Held Vibration Tester เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity Meter เครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ำ Pure Water Tester เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้แบบดิจิตอล Digital Wood Moisture Meter มิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดความสว่างของแสง Digital LightMeter เครื่องวัดความเร็วลมขนาดเล็ก AnemoMeter เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงโดยไม่ต้องสัมผัส Photp Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล Digital Photo/Contact Tacho Meter เครื่องวัดความเร็วรอบ/สโตรโบสโคป Tachometer/Stroboscope เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบบดิจิตอล Force Gauge เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Scale เครื่องชั่งและนับจำนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั่งได้ 10-30 กก. ความแม่นยำสูงสุด Electronic Scale and Counting Scale DATASENSOR value though detection